iFFer

Mõttevabaduse kants

Eesti meediarelv, meie ise….

Nii mitmeski viimases intervjuus on poliitikud väitnud, et Eesti, kes on sattunud Vene riigi meedisõja sihiku alla, ei suuda sellele mitte mingisugust tõsiselt võetavat vastupanu avaldada.Ma julgen siinkohal vastu vaielda, ühes riigis oleme me juba saavutanud võidu selles meedisõjas ja selleks kohaks on väike Eesti.

Ma olen siiski nõus kõige sellega, et Eesti on meedisõja ohver, kuid samas unustame me või jätame spetsiaalselt kahe silma vahele selle et ka me ise lööme selles meedi sõjas kaasa ja üsnagi sõjakalt.Ning meie riigi meedi eesmärgiks on veenda meie endi riigi kodanikke, et neid rünnatakse idast igapäev.

Suvel polnud võimalik osta lehte, kus välismaa veergud ei oleks täidetud uue Venemaa häbitu käitumise kirjeldustega, kus arvamus rubriigis ei oleks avalikustatud mingi artikel Putini diktatuurist Venemaal. Muudele lehe osadele jäi siis niiöelda muu praht, kus staaridena särasid Politkovskaja, Kasparov ja nende taolised Venemaa poolt “vihatud” tegelased.Ning lugematul hulgal väikeseid uudiseid lehe servades, kus kirjeldati järjekordseid “häbituid” sündmusi Venemaal ning näitasid kui halvad on lood Venemaal inimõigustega ja kui kaugel on asi dimokraatiast.

Ja nii päevast päeva, lisaks ajalehtedele mõned saated telekast, mis rääkisid otseselt sellest kuidas Venemaa ründab Eeestit, jutustasid Politkovskaja eluloost ja kirjeldasid muidki Venemaa pahesid ehk kuidas asjad niiöelda “tegelikult” on. Ja põhiline eesmärk oligi ja on saavutatud, meedisõja Eestis oleme me igatahes võitnud ning veenud enamuse kodanike selles et Venemaa ongi kogu maailma kurjajuur ja meie süütud lambatalled piinleme siis selle halli hundi hamba vahel.

Irooniline on see, et igapäev näidatakse meile kui võimsalt see Vene meedi relv siis töötab ja kui ära loputatud sealsete kodanike ajud on ja sellele keskendudes ei märkagi me kuidas meie endi ajusid loputatakse!

Olgem sallivad ja ärgem vaata mööda tõsiasjast, et igasugune meedi mõjutab kodanike mis tahes suunas, nii ka Eesti oma ja kuna nemad ei suuda jääda erapooletuks siis katsugem meie jääda ja olla sallivam.

Filed under: Vaatenurk