iFFer

Mõttevabaduse kants

Fanatismi erivorm – usufanatism

Taanlasest Karikaturisti pilkavad joonistused prohvet Muhameedist on tema jüngrites tekitanud vaibumatut pahameelt. Tänaseks päevaks Euroopa suuremate ajalehtede poolt trükitud karikatuurid on toonud tänavatele tuhanded islami riikide imigrandid, kes märatsevad ja nõuavad vabandust. Kõik, märatsevad, maju süütavad ja vägivaltsed usufanaatikud taotlevad tolerantset suhtumist nendesse ja nende usku, taotlevad tolerantsust ja sallivust ise samal ajal vägivallatsedes ja väljendades agresiivsust kogu maailma suhtes – absurdsus.

Muidugi et maksa arvata, et iga Taanis märatsenud moslem, tegi seda enda sügavate moraalsete kaalutluste tõttu. Mässavaid jõuke Taanis võib võrrelda Tallinnas märatsenud Alosha kaitsjatega, kelle huvi seisnes pigem tasuta konjakas ja Hugo Bossi pintsakus. Kuid siiski mingit teatud seisukohta ja arvamust antud meeleavaldus ka väljendub, samuti kui ka Tallinnas aset leidnud.

Igasugune fanatism on ohtlik. Fanaatikud näevad maailma vaid mustvalgena – halb ja hea. Ja pahatihti ajavad ka need kaks värvi omavahel segamini.Koraaniteaduslikust vaatenurgast on võimalik Koraani – moslemite püha raamatut, tõlgendada 14. erineval viisil. Mis annab võimaluse juhtidel suunata usufanaatikuid tegutsema nende huvides – sealhulgas ka tapma. 

„Tsivilisatsioon, mis ei suuda enda üle nalja visata on hukas.” Prohvet Muhameedi pilkejoonistusest raevunud Islamistid, võtavad karikatuure kuis sügavat solvangut. Fanatism on sulgenud Islamistide silmad tõe ja iroonia valguse ees, muutes kogu pildi üpriski süngeks. Mustas varjus agresiivselt ja jõkralt toimivad moslemid usuvad siiralt, et tegutsevad õilsalt ja õiguse nimel, rüüstates ja tappes nagu barbarid.

Usufanaatikud ei tunne ega tunnista teise inimese tavasid ja teise riigi seadusi. Nad nõuavad, mõned neist on isegi on plaaninud, Taani kodaniku Kurt Westergaard surma, kes tegutses Taani seaduste raames. Taanis on sõnavabadus mis annab õiguse igal matsil väljendada ennast senimaani kuni see ei ole seadusega vastuolus. Seega on seaduse silmis süütu inimene sattunud tuleristsete alla, samas kui märatsevad, seadust rikkuvad fanaatikud õiglust nõuavad.

Täna siin seistes ja avalikult islamiste kritiseerides olen ma nende silmis kurjategija aga tänavatel rüüstates ja inimesi tappes suudavad nad tänu oma usule jääda süütuteks.

Filed under: Vaatenurk